top of page
Sök
  • Gabrielle Hipp Marchidan

Skrivtips: Skapa en mall för ditt manus

Word gör det ganska enkelt att skapa en mall för bokmanus. Det finns många fördelar med en bra mall som kombineras med rätt typsnitt och kapitelrubriker. Förutom att ditt manus blir mer attraktivt för förlagen, blir det lättare för dig som författare att jobba med manuset i redigeringsprocessen. Att använda startfliken och de olika formatalternativen gör det också lättare att snabbredigera hela dokumentet. Olika förlag har olika krav när det kommer till typsnitt eller radavstånd och genom att ändra alternativen via Format kan du ändra hela dokumentets utseende på en gång.


Manusmallen finner du här i PDF-format som går att ladda ner:

Manusmall_Gabrielle_HM_Skrivtips
.pdf
Download PDF • 972KB

En hint om hur du väljer skrivprogram och typsnitt finns här

301 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page